ตราประจำโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ระบบบันทึกคะแนนพฤติกรรมนักเรียน TPP SDPS
(สำหรับนักเรียน)

เลขประจำตัวนักเรียน :
รหัสผ่าน : (หมายเลขประจำตัวประชาชน)

 QR - CODE ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา นักเรียนที่มีปัญหาในการเข้าระบบ สามารถติอต่อได้ทาง QR-CODE