สถิติการมาโรงเรียน (รายวัน) ของนักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ระบุวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
วันที่
เดือน
พ.ศ.

ข้อมูลเวลาเข้า / เวลาออกของนักเรียน ระดับชั้น ม.1 - ม.6

วันที่ 19 มิถุนายน 2567

ระดับชั้นทั้งหมดเวลาเข้ามาสายไม่บันทึกเวลาเข้าเวลาออกไม่บันทึกเวลาออก
ม.1477004770477
ม.2468004680468
ม.3379003790379
ม.4323003230323
ม.5293002930293
ม.6295002950295
ทั้งโรงเรียน 223500223502235