สถิติการมาโรงเรียน (รายวัน) ของนักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ระบุวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
วันที่
เดือน
พ.ศ.

ข้อมูลเวลาเข้า / เวลาออกของนักเรียน ระดับชั้น ม.1 - ม.6

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567

ระดับชั้นทั้งหมดเวลาเข้ามาสายไม่บันทึกเวลาเข้าเวลาออกไม่บันทึกเวลาออก
ม.14773230154108369
ม.2468164030438430
ม.33794403355374
ม.4323113021063260
ม.529381021230263
ม.629560023530265
ทั้งโรงเรียน 2235785014502741961