สถิติการมาโรงเรียน (รายวัน) ของนักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ระบุวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
วันที่
เดือน
พ.ศ.

ข้อมูลเวลาเข้า / เวลาออกของนักเรียน ระดับชั้น ม.1 - ม.6

วันที่ 21 เมษายน 2567

ระดับชั้นทั้งหมดเวลาเข้ามาสายไม่บันทึกเวลาเข้าเวลาออกไม่บันทึกเวลาออก
ม.1438004380438
ม.2359003590359
ม.3389003890389
ม.4287002870287
ม.5291002910291
ม.6249002490249
ทั้งโรงเรียน 201300201302013