สถิติการมาโรงเรียน (รายวัน) ของนักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ระบุวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
วันที่
เดือน
พ.ศ.

ข้อมูลเวลาเข้า / เวลาออกของนักเรียน ระดับชั้น ม.1 - ม.6

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ระดับชั้นทั้งหมดเวลาเข้ามาสายไม่บันทึกเวลาเข้าเวลาออกไม่บันทึกเวลาออก
ม.1430004300430
ม.2330003300330
ม.3357003570357
ม.4282002820282
ม.5275002750275
ม.6242002420242
ทั้งโรงเรียน 191600191601916